lista_horna.jpg

JUDr. Kamil L í š k a


súdny exekútor
Bratislava - na obrázku sa nachádza znak mesta

Sídlo

Exekútorský úrad
Grösslingová 62
811 09 Bratislava


»Mapa

Kontakt

tel./fax:
(02) 546 30 654
email

urad@exekutorliska.sk

»Vzory podaní

>> Navštívte nové stránky súdneho exekútora tu <<

 

Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Kamil Líška, súdny exekútor, Vás víta na informačných stránkach.

Povinnosť splniť záväzok je dôležitým mravným pravidlom v medziľudských vzťahoch. Štát sem vstupuje nielen právnou reguláciou a deklarovaním práv a povinností, ale ich plnenie aj zabezpečuje. Pokiaľ sa jedná o plnenie záväzkov, je to súdny exekútor – orgán verejnej moci a predĺžená ruka štátu, ktorý je splnomocnený a poverený vykonávaním núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
Náš exekútorský úrad realizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme nesklamali dôveru nám do rúk vloženú štátom a klientmi.
lista_horna.jpg

Úradné hodiny

Pondelok: 9:00 - 12:00  13:00 - 16:30
Utorok:     9:00 - 12:00  13:00 - 16:30
Streda:     9:00 - 12:00  13:00 - 16:30
Štvrtok:    n e s t r á n k o v ý      d e ň
Piatok:      9:00 - 12:00